Filialen

Vege Labs pioniert sinds 1959 met biologische persoonlijke verzorging en zet zich in voor natuurlijke en duurzame ingrediënten, gedreven door onze toewijding aan het welzijn van mens en milieu. Samenwerken met de ACEER Foundation is onze nederige bijdrage aan de liefde die onze planeet, het Amazone regenwoud en haar gemeenschap verdienen.

De Alliance for a Sustainable Amazon is een non-profit organisatie die zich inzet voor het behoud van de biodiversiteit en andere natuurlijke hulpbronnen in het Peruaanse Amazonegebied, ten behoeve van iedereen die in het regenwoud woont en ervan afhankelijk is.

De Amazon Aid Foundation (AAF) is een 501(c)3 non-profit organisatie die gebruik maakt van de kracht van multimedia en film om voorlichting te geven over het belang van de Amazone en de gevolgen van de vernietiging ervan, en tegelijkertijd werkende oplossingen te bevorderen om de Amazone te beschermen.

Empresa dedicada a organizar programas turísticos educativos, consultorías ambientales entre otras actividades en campo, para todo tipo de público.

Deze site is geregistreerd op Toolset.com als een ontwikkelingssite.