ACEER Fundamentele pijlers

De Amazon Center for Environmental Education and Research (ACEER) Foundation is een 501C3 liefdadigheidsinstelling zonder winstoogmerk die zich richt op onderwijs, onderzoek, natuurbehoud en klimaat- en milieurechtvaardigheid in het Amazonegebied.

We ontwerpen en implementeren transformatief, ervaringsgericht leren dat lokale en mondiale leiders ontwikkelt die zich inzetten voor het behoud en herstel van functionerende landschappen in het Amazonegebied en daarbuiten.

We bereiken onze missie door middel van onze leidende pijlers van ervaringsgericht onderwijs, veldonderzoek, milieurechtvaardigheid en kunst & cultuur.

De vier pijlers van ACEER Programmeren

Ervaringsgericht onderwijs

Leren voor natuurbehoud Web
De Amazone thuisbrengen
Poppenhuis
Natuur Ontdekkingsreizigers
Pijler 1

Veldonderzoek

Cameravallen
"Bladpakket" beekecologie
Luifel Loopbrug Systemen
Leiders voor natuurbehoud
Pijler 2

Rechtvaardigheid op milieugebied

Inheemse stemmen: Ese Eja
Inheemse stemmen: Maijuna
Inheemse stemmen: Lenape-stam van Delaware
Inheemse stemmen: Shipibo
Pijler 3

Kunst & Cultuur

Kunstenaar in Residentie
Galerie in Peru
Pijler 4