Het Amazonewoud thuisbrengen

Welkom leraren!

De ACEER Foundation werkt voor ons initiatief samen met het Delaware Teachers Institute:

"Bringing the Amazon Rainforest Home"

Lees het volledige artikel in UDaily van 14 oktober 2022

Voor 2021 en 2022 werken 15 leraren uit New Castle, Sussex en Kent counties (Delaware, VS) nauw met ons samen om curricula te ontwikkelen die niet alleen voldoen aan de robuuste Next Generation Science Standards van het Amerikaanse onderwijssysteem, maar die ook wederzijds begrip tussen culturen bevorderen en leraren en leerlingen in staat stellen rechtstreeks in contact te treden met ACEER's netwerk van professionals die in het Amazonewoud werken.

Wij van ACEER vinden dat we de lessen die het Amazonegebied biedt over duurzaam leven moeten meenemen naar scholen en gemeenschappen over de hele wereld. De volgende generatie natuurbeschermingsleiders zal niet alleen uit Amazonië komen, maar uit elke regio van de wereld. 

We zijn erg enthousiast om de leraren naar het Peruaanse Amazonegebied te brengen. Er komt een zomerinstituut van een week om de leerkrachten een ervaring uit de eerste hand te bieden en hen de kans te geven samen te werken met een cohort van leerkrachten uit Delaware en Peru en deskundigen uit het veld als hun gidsen. De reis is momenteel uitgesteld vanwege Covid-19, maar ondertussen zijn we halverwege onze virtuele seminarreeks - meer daarover in ons volgende bericht!

Dit project is gedeeltelijk gefinancierd door de Longwood Foundation.


Inloggen voor leraren


Ontmoet onze 2021 Teacher Partners

Deze site is geregistreerd op Toolset.com als een ontwikkelingssite.