Poppenhuis

ACEER Poppenhuis Programma

Het poppenhuis is een onderdeel van ons Conservation Learning Web en bevordert in een bepaald jaar het leren over het regenwoud voor leerkrachten en basisschoolkinderen door het gebruik van speelse technieken zoals poppen, muziek en liedjes, artistieke creativiteit en buiten (veld)activiteiten. Dit versterkt hun vaardigheden en houding ten aanzien van de kennis en zorg voor het milieu.

Verhalen als "Yoqui, de dappere papegaai", "Mijn klein paradijs" en "Vissen in de vlucht" beschrijven onder meer de problemen van het lokale milieu en bieden de deelnemers de kans hun kritisch denkvermogen te oefenen om levensvatbare oplossingen en mentaliteitsveranderingen te genereren om het behoud van het Peruaanse Amazonegebied te bevorderen. Deze verhalen weerspiegelen de biodiversiteit van het Peruaanse Amazonegebied en vertellen het verhaal van de dieren en planten die er wonen en de delicate interactie tussen de organismen.

De activiteiten verlopen in drie fasen - de eerste is een motiverende sessie in de klas, waarin het doel en de methoden aan de leraar en de leerlingen worden uitgelegd. De tweede sessie is een excursie die uitmondt in de presentatie van de poppen. De laatste sessie is terug in de klas om feedback te verzamelen over wat tijdens de excursie en in het poppenhuis is geleerd.

Impact

Het poppenhuis maakt deel uit van ons Conservation Learning Web en vorig jaar reisden meer dan 700 kinderen naar de Private Conservation Concession: K'erenda Homet en namen deel aan het programma

Dit programma is zo populair en zo succesvol dat ACEER in 2013 van het ministerie van Milieu de hoogste milieu-educatieprijs van Peru heeft gekregen. 

Doe mee

De Puppet Show zou niet kunnen bestaan zonder uw gulle steun! Elk jaar blijven we honderden leerlingen bereiken en hen het regenwoud laten ervaren met een leuk, interactief programma.

EEN KLEURBOEK DOWNLOADEN

Leer uw kinderen over de vogels die in het Peruaanse Amazonegebied leven met dit leuke kleurboek.

SPONSOR EEN POPPENSHOW

Draag direct bij aan het werk van ACEER in het Peruaanse Amazonegebied door een Puppet Show te sponsoren!

VOLG ONS OP SOCIALE MEDIA!

Volg ons op sociale media om meer te weten te komen over de inspanningen van ACEER om de natuurbeschermingsleiders van vandaag en morgen in staat te stellen en op te leiden!

SUBSCRIBE