Dr. Thomas E. Lovejoy

Met diepe droefheid maken wij het overlijden op 25 december 2021 bekend van onze goede vriend en lid van de Raad van Bestuur van ACEER, Dr. Thomas E. Lovejoy. Zijn gepassioneerde en toegewijde inzet voor natuurbehoud overspande meer dan 50 jaar. 

Tom kwam voor het eerst bij de ACEER Foundation in 2015 als lid van ons adviescomité voor wetenschap en onderwijs. Vervolgens werd hij in januari 2018 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur en was hij lid tot aan zijn overlijden. Hij speelde een belangrijke rol bij het opstellen van ons vijfjarig strategisch plan dat initiatieven in gang zette om enkele van de meest urgente problemen van het Amazonegebied, en daarmee van de planeet, aan te pakken. Hij sprak regelmatig over de noodzaak om de versnippering van het Amazonegebied door ontbossing te stoppen en om te keren. In een opiniestuk van 20 december 2019 in de New York Times, geschreven samen met Carlos Nobre, waarschuwde Tom de wereld dat het Amazonegebied op een kantelpunt staat. Er is nog tijd om te handelen, maar we moeten dat nu doen en met lef. Versnippering, zei hij, zal leiden tot een omvorming van het regenwoud tot een drogere savanne, de hydrologische cyclus en regenvalpatronen verstoren, leiden tot het massaal uitsterven van soorten, en de regionale en mondiale economieën verwoesten. Nog op 2 november 2021 waarschuwden hij en co-auteur John Reid de wereld opnieuw dat het klimaat zich zal herstellen door grootschalige, functionerende ecosystemen zoals het Amazoneregenwoud intact te houden. Onze strategische initiatieven weerspiegelen het gevoel van urgentie dat Tom zo welsprekend uitsprak. 

Een tweede groot probleem voor Amazonia is de illegale goudwinning die grote delen van het ongerepte woud ontbost, aquatische ecosystemen vernietigt en de lucht, het water, het land, het voedsel en de mensen vervuilt met giftig kwik. Op 29 september 2021 voegde Tom zich bij ACEER-voorzitter Jon Cox op een door Amazon Aid georganiseerde topconferentie om schonere alternatieven voor kwik te bespreken. 

In zijn tijd bij ACEER leerden wij, net als anderen, dat hij een rustige, respectvolle toon aansloeg, aandachtig luisterde, en wanneer hij sprak, direct en vakkundig inging op de betreffende kwestie. Dit heeft ACEER enorm geholpen bij het uitbreiden en cultiveren van ons samenwerkingsnetwerk van individuen, NGO's, overheidsvertegenwoordigers en het grote publiek. Hij was een stabiele, geruststellende kracht in het bestuur.

Als erkenning voor zijn leven heeft het bestuur aan Tom onze 2015 ACEER Legacy Award uitgereikt, die is ingesteld om een persoon of personen te eren die zich levenslang hebben ingezet voor natuurbehoud in het algemeen en voor het behoud van het Amazonewoud in het bijzonder. De prijsuitreiking vond plaats in de National Geographic Society op 11 februari 2016, in combinatie met het gala van de Society zelf ter erkenning van hun 50-jarige samenwerking met Tom. Tijdens de opening verklaarde Dr. Paul Morgan, voorzitter van de Raad van Bestuur van ACEER: "We moeten meer Tom Lovejoys creëren!". Paul's opmerking kreeg een groot applaus van het publiek en een grote glimlach van Tom. Wij bij ACEER namen die uitspraak van Paul serieus. De noodzaak om de volgende generatie natuurbeschermingsleiders te creëren is nu de hoeksteen van ACEER's missie.

Om Tom te eren en zijn nalatenschap bij ACEER levend te houden, heeft de Raad van Bestuur met ingang van 1 januari 2022 de Dr. Thomas E. Lovejoy Conservation Fellowship in Biological Diversity in het leven geroepen. Deze beurs ondersteunt een aankomend natuurbeschermingsleider die het goede werk doet waaraan Tom zijn leven heeft gewijd. 

De natuurbeschermingsgemeenschap verloor een reus met Toms overlijden. We moeten allemaal gehoor geven aan zijn oproep tot actie en doorgaan met zijn inspanningen om de planeet te beschermen.

Bovenstaande afbeelding van Tom Lovejoy gemaakt door Dylan Coulter. Dit portret verscheen in het november 2015 Climate Issue van National Geographic magazine. 


FOTO DOOR ANTONIO RIBEIRO/GAMMA-RAPHO VIA GETTY IMAGES

Op dinsdag 5 april heeft de National Geographic Society de Hubbard Medal 2022 toegekend aan wijlen National Geographic Explorer at Large en gerenommeerd natuurbeschermer Thomas Lovejoy. De onderscheiding, de hoogste eer van de Society, erkent zijn buitengewone bijdragen aan de natuurbeschermingsbiologie en aan het begrip en de bescherming van het Amazonegebied.

"We zijn zo dankbaar dat we namens onze vader deze erkenning krijgen ter ondersteuning van zijn levenswerk," aldus zijn dochters Betsy, Kata en Annie. "Papa had een onvermoeibare energie, gekoppeld aan een diep gevoel van hoop dat wij, de mensheid, de meest uitdagende milieuproblemen konden oplossen en onze planeet voor de toekomst konden behouden. Hij zou echt nederig zijn geweest om de Hubbard Medal te ontvangen, en ook wij zijn zeer nederig om deze prijs namens hem in ontvangst te nemen."

Lovejoy, die in 1965 met zijn werk in het Amazonegebied begon, is vooral bekend omdat hij de term "biologische diversiteit" heeft helpen populariseren en voor zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen klimaatverandering en biodiversiteit. Hij gebruikte zijn veldonderzoek en expertise om de broodnodige aandacht te vestigen op de kwetsbare toestand van ons milieu en te pleiten voor behoudsmaatregelen. Een voorbeeld daarvan was Lovejoy's leiderschap als co-auteur van de studie uit 2019 die leidde tot de ontwikkeling van de Tropical Forest Vulnerability Index, die beleidsmakers zal helpen bij het plannen van behoud en herstel van 's werelds tropische regenwouden om omslagpunten te voorkomen. Hij was ook mentor van vele individuen en adviseur van organisaties, waaronder de Society. https://www.youtube.com/embed/4KEfBdmCuXA

"Tom was een gepassioneerd voorvechter van biodiversiteit en zijn niet-aflatende toewijding aan het behoud van het Amazonegebied heeft een onmiskenbare invloed gehad op iedereen met wie hij samenwerkte, op het vakgebied van de natuurbeschermingsbiologie en op onze planeet. Ik kan geen betere ontvanger voor de Hubbard Medal van dit jaar bedenken", aldus Jill Tiefenthaler, CEO van de Society. 

Het Amazoneregenwoud, dat acht landen omvat, herbergt meer dan 40 miljoen mensen en één op de tien bekende soorten van de planeet. Het water van het Amazonegebied, van de Andes tot de Atlantische Oceaan en overal daartussen, is het levensbloed van de planeet. Door herhaalde en toenemende aantasting zoals ontbossing, stroperij, commerciële landbouw en klimaatverandering is het Amazonegebied echter minder goed in staat deze essentiële ecosysteemdiensten voor de planeet te leveren. 

Terwijl we Lovejoy's buitengewone nalatenschap vieren en eren, blijft de Society investeren in wetenschap, verkenning, verhalen vertellen en onderwijs door het financieren van een diepe bank van Amazonegerichte Explorers zoals bioloog Ruthmery Pillco en fotojournalist Florence "Flor" Goupil.  

Lovejoy zal worden geëerd tijdens het komende National Geographic Explorers Festival van de Society in juni, dat wordt georganiseerd in samenwerking met Rolex in het kader van haar Perpetual Planet-initiatief. Andere eminente laureaten waren astronaut John Glenn, zee-archeoloog Bob Ballard, primatoloog Jane Goodall, wiskundige Katherine Johnson en National Geographic Explorer in Residence en natuurbeschermer Enric Sala.

OVER DE NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY

De National Geographic Society is een wereldwijde non-profitorganisatie die de kracht van wetenschap, verkenning, onderwijs en verhalen gebruikt om het wonder van onze wereld te belichten en te beschermen. Sinds 1888 heeft National Geographic de grenzen van exploratie verlegd door te investeren in moedige mensen en transformerende ideeën, door meer dan 15.000 beurzen te verstrekken voor werk op alle zeven continenten, door elk jaar 3 miljoen studenten te bereiken via onderwijsaanbiedingen en door het publiek over de hele wereld te betrekken via kenmerkende ervaringen, verhalen en inhoud. Ga voor meer informatie naar www.nationalgeographic.org of volg ons op Instagram, Twitter en Facebook.