Beschermingsbeleid

Politieke actie en passiviteit: wordt het Braziliaanse natuurbehoud bedreigd?

Geschreven door Luís Gustavo Arruda (@extensao.natural), met medewerking van Brian Griffiths en Thiago Hermenegildo. Het verzet van inheemse volkeren voor hun rechten is even oud als de problemen die hedendaagse sociale en ecologische crises veroorzaken. Hun verzet zou ook het onze moeten zijn, niet alleen omdat ze erkend worden als belangrijke natuurbeschermers, maar ook vanwege hun op de natuur gebaseerde wereldbeeld. De ... Lees verder