Politieke actie en passiviteit: wordt het Braziliaanse natuurbehoud bedreigd?


door

Luis Gustavo Arruda

Medewerker natuurbehoud

Luis Gustavo is een Braziliaanse promovendus aan het Biosciences Institute van de Universidade de Sao Paulo (IB-USP), gericht op milieu-educatiebeleid, in het bijzonder met betrekking tot de beschermde natuurgebieden. Hij is een van de organisatoren van het E-book "Sustainabilities, public administration and school gardens: perspectives on the socioenvironmental crisis" (2020), lid van de Technische Commissie Voedselzekerheid van de Associação Paulista de Gestores Ambientais (APGAM), coördinator van de Commissie Evaluatie Activiteiten van de Braziliaanse Planetaire Gezondheidsclub en Planetaire Gezondheidsambassadeur van de Studiegroep Planetaire Gezondheid, gevestigd in het Instituut voor Geavanceerde Studies van de Universiteit van Sao Paulo (IEA-USP). Hij is ook de coördinator communicatie en inhoud van het online portaal Extensão Natural (https://linktr.ee/extensao.natural), dat zich richt op de verspreiding van wetenschappelijke kennis over milieu-educatiebeleid.

Meer informatie over Luis Gustavo Arruda


23 juni 2021

Politieke actie en passiviteit: wordt het Braziliaanse natuurbehoud bedreigd?

 

Geschreven door Luís Gustavo Arruda (@extensao.natural), met medewerking van Brian Griffiths en Thiago Hermenegildo.

Het verzet van inheemse volkeren voor hun rechten is even oud als de problemen die hedendaagse sociale en milieucrisissen veroorzaken. Hun verzet zou ook het onze moeten zijn, niet alleen omdat ze erkend worden als belangrijke natuurbeschermers, maar vanwege hun op de natuur gebaseerde wereldbeeld.

In de frontlinie van het verzet komen inheemse mensen bijeen in Brasilia (DF). Het Acampamento Terra Livre (ATL, het Vrije Aarde Kamp) bracht in 2019, 24-26 april, meer dan vierduizend inheemse mensen bijeen. Foto en bijschrift door Midia Ninja, op Flickr.

De Acampamento Terra Livre (ATL) is een bijeenkomst voor inheemse volkeren die al sinds 2004 plaatsvindt, met aandacht voor verschillende strijden van inheemse Brazilianen en hun rechten. In 2019, de15e editie, stond deze in het teken van politiegeweld en inheemse dapperheid. Ze zijn onbevreesd, niet alleen door het hoofd te bieden aan de staatspolitie op het Praça dos Três Poderes in Brasília (een plein waar de federale uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht van Brazilië gevestigd is), maar ook door te blijven opkomen voor hun rechten.

Vorige edities van het ATL werden ook gekenmerkt door een gewelddadige reactie van de Braziliaanse regering, met name in de ontkenning van wettelijke rechten op inheems voorouderlijk land. Dit is in feite de eerste eis in het Manifest, geschreven in het15e Kamp in 2019, en benadrukt de complementariteit tussen sociale rechtvaardigheid, overheidsbeleid en milieubehoud.

De14e ATL vond plaats op het Praça dos Ipês, naast het Nationaal Theater, in Brasilia. In april 2017 (24-28) waren meer dan vierduizend inheemse mensen, met ongeveer tweehonderd etnische groepen uit alle regio's van het land, aanwezig in een enorme demonstratie van de kracht van inheemse organisaties. Debatten, rituele handelingen en protesten maakten deel uit van de activiteiten van deze week van eenwording tussen inheemse gemeenschappen. Foto en bijschrift door Midia Ninja, op Flickr.

Landgebruik is sinds het begin van het kolonisatieproces een complex onderwerp in Brazilië. Meer dan vijf eeuwen lang leidden geschillen tussen particuliere en staatsactoren tot de vervolging en marginalisering van inheemse volkeren en hun wereldbeelden. Recente beginnende inspanningen om economische ontwikkeling en milieubehoud in evenwicht te brengen (zoals het Nationaal Milieubeleid, 1981, of het Nationaal Systeem voor Behoudseenheden, 1999) hebben een fundamentele rol gespeeld; maar deze initiatieven sluiten de traditionele kennis uit waarover inheemse culturen beschikken en die in de loop van duizenden jaren is opgebouwd, en die de antwoorden op een evenwichtig ecosysteem bevat. Inheemse wereldbeelden, gerelateerd aan voorouders en traditionele kennis, belichamen ervaringsleren en staan voor ons gelijk aan "natuurbeschermingsgedrag". 

Wat wij beschouwen als natuurbehoud, wordt door inheemse volkeren beschouwd als transversale praktijken. Het rapport Los pueblos Indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques (De inheemse en in stamverband levende volkeren en het bosbeheer; FAO-ONU, 2021) presenteert in zijn conclusies: 

"Inheemse en in stamverband levende gebieden in Latijns-Amerika vormen een belangrijke stap voor de lokale en mondiale klimaatstabiliteit en herbergen een representatief deel van de biologische en culturele diversiteit van de wereld, maar de inwoners ervan hebben geen fatsoenlijk inkomen en geen toegang tot diensten." blz. 107

Structurele problemen vormen een ernstig risico, niet alleen voor het behoud van het milieu, maar ook voor onze eigen menselijke gezondheid. Inheemse wereldbeelden gaan verder dan het onderhouden van bossen; ze gaan over het bereiken van een gezond evenwicht tussen menselijke en milieubehoeften - in feite wat ze al millennia doen voordat onverantwoordelijke winstbejag de conflicten begon. Hun visie op zorg en duurzaamheid wordt generaties lang doorgegeven en toont zich op veel meer manieren dan onze westerse opvattingen over "natuurbehoud" zouden kunnen voorstellen. 

In de frontlinie van het verzet komen inheemse mensen bijeen in Brasilia (DF). Het Acampamento Terra Livre (ATL, het Vrije Aarde Kamp) verzamelt meer dan vierduizend inheemse mensen, in april 2019 (24 tot26). Foto en bijschrift door Midia Ninja, op Flickr.

Er zijn vele manieren om de strijd van de inheemse bevolking voor hun rechten op de raakvlakken van het beleid te steunen: door de oproepen en eisen van inheemse organisaties te delen en te steunen (voor voorbeelden kunt u kijken naar het Casa Ninja Amazônia, Conselho Indígena de Roraima, Mídia-Índia Oficial, Amazônia Real, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil), het bedenken van plaatsen waar inheemse mensen zich met rechtvaardigheid bij ons kunnen voegen en hun stem kunnen laten horen, in onze werkruimten bijvoorbeeld, of het eisen dat bestuurders parlementaire coalities creëren die sociale participatie in milieubeleidsvorming bevorderen. Je kunt er één of meer kiezen, maar we moeten nu in actie komen.

 

Laat een reactie achter