verticale tuin

In de Tuin van Deeden: Growing Up

Iedereen die in het Amazone Regenwoud wandelt weet dat het bos hoog is, heel hoog. Van de kruidlaag van planten op de bosbodem via struiken, onderliggende bomen, kroonbomen en tenslotte de reusachtige opkomende bomen, verticale groei is waar het bos om draait. En een nadere beschouwing van de bomen op elk niveau ... Lees meer