gezondheid

Biotiquin - Een project voor de gezondheid van mensen, voedselzekerheid en bosliefhebbers

De COVID-19 pandemie heeft verstrekkende gevolgen gehad voor inheemse en plattelandsgemeenschappen, waardoor de uitdagingen voor de doelstellingen van duurzaamheid in het Amazonegebied nog groter zijn geworden. De bevolking wordt geconfronteerd met een drievoudige crisis: verlies van biodiversiteit, klimaatverandering en sociale ongelijkheid. De pandemie heeft ons gewezen op de structurele onrechtvaardigheden en de onvermijdelijke gevolgen van landdegradatie, extractivisme en illegale activiteiten ... Lees verder

Vogelbaden, insecten en vogelgezondheid: parallellen in de VS en het Amazonegebied tonen de gevolgen van menselijke activiteiten voor vogels.

Vogels bij vogelbad

Deze twee voorbeelden van afnemende gezondheid van vogels in Noord- en Zuid-Amerika herinneren aan de waardevolle en complexe systemen van interactie die de basis vormen van het leven op aarde.