Dejar de tener vergüenza: Mujeres defensoras de la Selva Viviente


door

Maria Ines Rivadeneira

2021 Conservation Fellow

Feministisch onderzoeker met 15 jaar ervaring op het gebied van mensenrechten. Ze heeft uitgebreide ervaring in senior advisering, onderzoek, ontwerp, financiering en monitoring van overheidsbeleid, beleidsanalyse en mensenrechtenbescherming gericht op gendergelijkheid, vrouwenrechten en milieu. Bij de nationale secretaris voor hoger onderwijs, wetenschap en technologie coördineerde ze de uitwerking van de "Gids voor mainstreaming van gender en milieu in het hoger onderwijs", en het hoofdstuk van het Instituut voor de bescherming van genetische hulpbronnen en traditionele kennis van intellectueel eigendom, met de steun van vijf agentschappen van het VN-systeem in Ecuador in de periode 2012-2015. María Inés heeft functies bekleed als nationale autoriteit die coördineert met verschillende belanghebbenden en samenwerkingsorganisaties. Ze is sociologe met een master in politieke wetenschappen en is momenteel doctorandus in publiek recht. Momenteel is María Inés de Gender and Climate Change Specialist bij het UNDP in Ecuador. Ze maakt deel uit van de Political Science Research Group aan de Universiteit van Girona (Spanje) waar ze werkt aan haar proefschrift over inheemse autonomie, antikoloniaal feminisme en de rechten van de natuur. Daarnaast werkt ze mee aan het onderzoeksproject "Atlas" (autonomie van inheemse volkeren en gesitueerde realiteiten), werkt ze samen met het International Analog Forestry Network (IAFN) aan het certificeringsproces voor Forest Garden Products (FGP), is ze permanent lid van het Ecuadoriaanse Analog Forestry Network als onderdeel van het Biotiquines-project en coördineert ze het Women on Conservation Network in Ecuador.

Meer informatie over Maria Ines Rivadeneira


12 augustus 2021

Dejar de tener vergüenza: Mujeres defensoras de la Selva Viviente

 

Kawsak Sacha1 of Selva Viviente, is een universele oproep tot leven in harmonie. Het gaat om de juridische erkenning van de herindicatie van het recht om vrij te beslissen over het eigen grondgebied en de eigen levenswijze voor het noodzakelijke evenwicht op aarde en het behoud van het leven. Dit nieuwe paradigma voor ontwikkeling maakt duidelijk dat het dringend noodzakelijk is de voorouderlijke kennis te erkennen als essentieel voor het behoud van het evenwicht en het respect voor de onderlinge relaties tussen de soorten, waarbij de inheemse gemeenschappen als deel en niet als a-deel van het bos worden beschouwd, in tegenstelling tot de dominante heersende filosofie. 

Las "Mujeres Amazónicas", colectivo conformado desde el 2013 por más de 100 mujeres defensoras de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, presenteren het voorstel van Selva Viviente als een nieuwe beschavingshorizon waarin de traditionele bevoegdheden en organisatievormen, culturele gebruiken en een leven zonder geweld in harmonie met het Amazonewoud in Ecuador worden gerespecteerd. 

Mujeres Amazónicas (Zoila, Salomé, Noemí, Catalina)

Las lideresas indígenas que son parte de este colectivo defienden a la selva sagrada, demandan al Estado se detengan las actividades extractivas en sus territorios ancestrales (petróleo, minería, madera); eisen onderzoek en overheidsbeleid met betrekking tot de verschillende vormen van geweld, zowel físiek als seksueel; respect voor de organisaties van Indische vrouwen en geen criminalisering van de verdedigers van de mensenrechten en de natuur2.

Decennia lang is er geen rekening gehouden met de stem van de vrouwen bij de besluitvorming over de biodiversiteit, het beheer van het grondgebied en zelfs hun eigen levensprojecten. Daarom zien deze waardevolle Mujeres Amazónicas de natuur als een levend wezen en erkennen zij dat alle bewoners, mensen en niet-mensen, deel uitmaken van een groot ecosysteem met een eigen ritme, energie en oprechtheid.

Mujer Kichwa Amazónica

Voor deze lideresas is een belangrijk element in hun strijd het dejar de tener vergüenza dat zij Indígenas zijn. Los pueblos Indígenas han sido sometidos a diferentes mecanismos de dominación, opresión y discriminación, por lo que aseguran que una forma de romper con esto, es dejar la vergüenza y alzar la voz para que la casa de sus abuelos, la selva, permaneza saludable, las comunidades tengan una vida digna, y ellas vivan libres sin violencia. 

Pintura tradicional de mocawas

Mará Inés Rivadeneira

Soy Socióloga, con experiencia en Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y de las Mujeres. Momenteel werk ik vanuit een feministische antikoloniale visie op Justicia Ecológica, libre determinación en automía en la defensa de lo derechos humanos y de la naturaleza in het Amazonegebied. 

1Voormeer informatie bezoek: https://kawsaksacha.org/es/

2AmnistíaInternacional onderzocht de kwetsbaarheid van de rechten van de Amazones in het kader van hun activiteiten als verdedigers van de mensenrechten en de natuur. Voor meer informatie bezoek: https://www.amnesty.org/download/Documents/AMR2800392019SPANISH.PDF

 

Laat een reactie achter